Ηλεκτρομυογράφημα

Ηλεκτρομυογράφημα

Πρόκειται για εξέταση που χρησιμοποιείται στη διερεύνηση συμπτωμάτων όπως αστάθεια κορμού, αδυναμικές εκδηλώσεις, άλγη, αιμωδίες και παραισθησίες άκρων .

Η βοήθειά του είναι κριτικής σημασίας στη διαφοροδιάγνωση πολυνευροπαθειών, μυοπαθειών, ριζιτιδικών, πλεξιτιδικών και πιεστικών βλαβών των νεύρων.

Η εξέταση επιτρέπεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιά απορία έχετε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ