Προκλητά δυναμικά

Προκλητά δυναμικά

Πρόκειται για εξέταση καταγραφής εγκεφαλικών δυναμικών μετά από ηλεκτρικά,οπτικά ή ακουστικά ερεθίσματα.

Τα οπτικά προκλητά δυναμικά συμβάλλουν στην επιβεβαίωση απομυελινωτικών νόσων.

Τα σωματοαισθητικά προκλητά δυναμικά βοηθούν στη διερεύνηση ριζοπαθειών και πλεξοπαθειών.

Η εξέταση δεν αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιά απορία έχετε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ