Άνοια

Άνοια

Ανοια είναι η έκπτωση των ανώτερων γνωσιακών λειτουργιών ενός ατόμου σε επίπεδο που δεν συνάδει με την ηλικία και τη μόρφωση  του και παρεμποδίζει τις καθημερινές του δραστηριότητες.

Επηρεάζονται η μνήμη,η συμπεριφορά και ο προσανατολισμός. Το λεξιλόγιο μειώνεται και οι σύνθετες λειτουργίες (π.χ η χρήση τηλεφώνου) δυσκολεύουν.

Όσο η νόσος προχωρά επιβαρύνεται και η βάδιση και οι βασικές καθημερινές λειτουργίες.

Επειδή κάποιες από τις αιτίες της άνοιας είναι θεραπεύσιμες, πρέπει να γίνεται άμεση διερεύνηση σε περίπτωση που παρατηρηθούν τα προαναφερθέντα συμπτώματα.

Επικοινωνήστε μαζί μας, για οποιά απορία έχετε.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ